استعلام آنلاین معاینه فنی

از طریق این فرم می توانید تشخیص دهید که آیا خودروی شما با توجه به قوانین سال 1403 ، نیاز به دریافت معاینه فنی دارد یا خیر.

بسیاری از اشخاص به دلایل گوناگون در زمینه زمان دریافت معاینه فنی ، سردرگم می شوند. این ابزار به سادگی زمان دریافت معاینه فنی خودروی شما را مشخص می کند.


FARSJOO