با در نظر گرفتن قوانین سال 1398

از طریق این فرم می توانید تشخیص دهید که آیا خودروی شما با توجه به قوانین سال 1398 ، نیاز به دریافت معاینه فنی دارد یا خیر. (بروز شده برای سال هزار و سیصد و نود و هشت)

FARSJOO